Tarieven

Oefentherapie Mensendieck en Psychosomatische oefentherapie worden vergoed door de zorgverzekeraars. Vergoeding voor personen tot 18 jaar vanuit de basisverzekering: voor personen vanaf 18 jaar vanuit de aanvullende verzekering, conform de regeling Oefentherapie Cesar en Oefentherapie Mensendieck. Voor oefentherapie Mensendieck en Psychosomatische Oefentherapie geldt de “directe toegankelijkheid”. Dat wil zeggen: je kunt rechtstreeks zonder verwijsbrief een afspraak maken, de huisarts zal verslag krijgen. Wanneer je niet of onvoldoende verzekerd bent, geef dit bij aanvang van de behandeling aan, zodat je een prijs opgaaf kunt krijgen.
 
Wanneer je er voor kiest de behandeling te laten betalen door je ziektekostenverzekering, dan moeten we ons houden aan de regels van de ziektekostenverzekeraar. Dit heeft ook een keerzijde. De keerzijde is dat een behandeling dan ongeveer een half uur duurt. Voor sommige mensen is het veel prettiger en beter om langer de tijd uit te trekken. Wanneer je ervoor kiest geen gebruik te maken van je ziektekostenverzekering geeft dat meer vrijheid om in overleg afspraken te maken. Dan kun je bv kiezen om afspraken van 1 ½ uur te maken. Veel meer tijd dus om grotere zaken aan te pakken en er echt de tijd voor te nemen.

Coaching is op eigen initiatief of op advies vanuit bijvoorbeeld werk (bijv. door leidinggevende), bedrijfsarts of arbo arts om invulling te geven aan persoonlijk ontwikkelingsplan, begeleiding bij terug komst op werk na ziekte, burnout e.d. Coaching wordt niet door de zorgverzekering vergoed. ​Bij aanvang van het coachingstraject kun je een offerte of prijsopgaaf aanvragen.