Tarieven

Oefentherapie Mensendieck en Psychosomatische oefentherapie worden vergoed door de zorgverzekeraars. Vergoeding voor personen tot 18 jaar vanuit de basisverzekering: voor personen vanaf 18 jaar vanuit de aanvullende verzekering, conform de regeling Oefentherapie Cesar en Oefentherapie Mensendieck. Voor oefentherapie Mensendieck en Psychosomatische Oefentherapie geldt de “directe toegankelijkheid”. Dat wil zeggen: je kunt rechtstreeks zonder verwijsbrief een afspraak maken, de huisarts zal verslag krijgen. Wanneer je niet of onvoldoende verzekerd bent, geef dit bij aanvang van de behandeling aan, zodat je een prijs opgaaf kunt krijgen.

Coaching is op eigen initiatief of op advies vanuit bijvoorbeeld werk (bijv. door leidinggevende), bedrijfsarts of arbo arts om invulling te geven aan persoonlijk ontwikkelingsplan, begeleiding bij terug komst op werk na ziekte, burnout e.d. Coaching wordt niet door de zorgverzekering vergoed. Voor Coaching kan je via het werk vaak je persoonlijk ontwikkelingsbudget inzetten, ook is de werkgever vaak bereid de kosten te betalen. Coaching per sessie duurt 1 tot 1 ½ uur, tarief €50,00 per half uur.