Psychosomatische therapie

Uit balans?
Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten en dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken.
Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert,  wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door Bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten.
Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan, behouden of laten toenemen van stressklachten. Dit noemt men een ineffectieve klacht- of probleemhantering, ook wel ineffectieve coping stijl.
 
Lichamelijke symptomen/klachten van stress:
Aanhoudende vermoeidheid, slaapproblemen, gespannen nek-, schouder- en armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maagdarmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk en onbegrepen klachten.
 
Psychische symptomen/klachten van stress:
Niet meer tot rust komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid en verminderd zelfvertrouwen.
 
Gedragsmatige symptomen/klachten van stress:
Minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, overmatig telefoon gebruik, altijd controle willen hebben, toegenomen gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen en vermijden van sociale contacten.

Als Psychosomatisch therapeut ben ik gespecialiseerd in de behandeling van stress gerelateerde klachten. De uitdaging is lichaam en geest weer in balans te krijgen.

De Psychosomatische therapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en op het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van de klacht(en) en de juiste aanpak.
 
De behandeling bestaat uit:
  • Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken en indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
  • Cognitieve gedragsmatige interventie, waardoor je meer inzicht krijgt in jouw gedachten, emoties en handelen. Je leert hier beter mee om te gaan.
  • Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspanningsoefeningen, ademhalings- en aandachttraining (bijvoorbeeld m.b.v. hartcoherentie technieken,  mindfulness oefeningen). Je leert weer in balans, tot rust en in je kracht te komen.
Duur van de behandeling
Elke sessie duurt ongeveer 30 minuten. Samen bespreken we de frequentie en het aantal behandelingen die je nodig hebt of hoeveel gewenst is.
Word je verwezen door huisarts, specialist of praktijkondersteuner dan is het vanzelfsprekend dat er een eindrapportage naar hen plaats vindt.