Psychosomatische therapie

Uit balans?

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Je kunt daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken.
 
Enerzijds kan je stress psychisch ervaren. Bijv. wanneer de concentratie vermindert,  je prikkelbaar wordt, gaat piekeren of problemen hebt met slapen. Anderzijds kun je stress ook lichamelijk ervaren door bijv. vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Dit worden psychosomatische klachten genoemd.
Ook de manier waarop iemand tegen een klacht aankijkt of hoe je met problemen omgaat, kan een rol spelen bij het ontstaan, behouden of laten toenemen van stressklachten. Dit noemt men een ineffectieve klacht- of probleemhantering, ook wel ineffectieve coping stijl.
 
Lichamelijke symptomen/klachten van stress:
Aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek-, schouder- of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maagdarmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk, onbegrepen klachten
 
Psychische symptomen/klachten van stress:
Niet meer tot rust komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.
 
Gedragsmatige symptomen/klachten van stress:
Minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toe genomen gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.
 
Als Psychosomatisch therapeut ben ik gespecialiseerd in de behandeling van stress gerelateerde klachten. De uitdaging is lichaam en geest weer in balans te krijgen.
 
De Psychosomatische therapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en op het versterken van de persoonlijke kracht en
kwaliteit. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van de klacht(en) en de juiste aanpak.
 
De behandeling bestaat uit:
  • Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
  • Cognitieve gedragsmatige interventie, waardoor je meer inzicht krijgt in jouw gedachten, emoties en handelen. Je leert hier beter mee om te gaan.
  • Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspanningsoefeningen, ademhalings- en aandachttraining (bijv. met behulp van hartcoherentie technieken,  mindfulness oefeningen). Je leert weer tot rust, in balans en in je kracht te komen.